Overzicht - ShantyNederland

Ga naar de inhoud
ShantyNederland is de overkoepelende organisatie voor koren/groepen met een groot deel van Shanty, Seasongs en of Martieme Folk in haar repertoire. ShantyNederland bestaat sinds 13 April 2011. Het zingen van shanties is opgenomen in de inventarislijst van Immaterieel Erfgoed Nederland.
WE KUNNEN WEER ZINGEN !

ShantyNederland wordt veelvuldig gebeld door koren wat we nu al kunnen doen. De persconferentie van onze minister-president was duidelijk dat met ingang van 26 juni jl. we weer mogen zingen en schreeuwen.  Dus kunnen we weer gaan oefenen met onze koorleden maar wel :

Met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

Coördinatie en organisatie
• Maak duidelijke afspraken over de setting rond de repetities, bijvoorbeeld het arriveren bij de repetities, de pauzes, het meenemen van drinken en het samenzijn na afloop. Blijf alert dat ook dan de regel van 1,5 meter geldt.
• Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch  door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.
• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.
• Heb aandacht voor personen die nog niet gevaccineerd zijn met een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven 70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.
Alle maatregelen gelden op dit moment voor zowel mensen die gevaccineerd zijn als mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn.
Er is nu een Corona Check app die dit anoniem kan oplossen en aantonen. Besturen kunnen een bij de deur protocol maken om dit anoniem te checken.

Dus laten we maar weer lekker gaan zingen met elkaar en de verantwoordelijkheid voor handhaving van het “Protocol aanvullende richtlijnen voor de koorsector” ligt bij het Bestuur van uw koor. De link naar dit Protocol staat op de website en u kunt ook de link volgen naar de veelvuldige vragen op https://koornetwerk.nl/faq


VEEL SUCCESSNEL  NAAR
Laatste Nieuws
Laatste Nieuws
WEBSITES VAN SHANTYNEDERLAND
Bevat alle openbare evenementen van onze leden.
Biedt diverse lesprogramma's, informatie, jeugdaktiviteiten van onze leden.
Verkorte versie van onze hoofdwebsite leesbaar voor mobiele telefoons en of kleinere tablets.
Bevat het meest ten uitvoer gebrachte repertoire van onze leden incl. auteurs en Domain Public.
Overzicht/inschrijven voor de workshops en of enquettes van ShantyNederland.
ADRES
Pr. Hendrikweg 14
Putten
INFO
KvK 52597636
NL48 RABO 012.32.10.240
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/Fiscaal nr. ANBI: 08505.15.535
Terug naar de inhoud